Zieliński, T. J. (2023) „Trzy systemy prawnej ochrony wolności religii o zasięgu międzynarodowym”, Rocznik Teologiczny, 52(1-2), s. 163. Dostępne na: https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/458 (Udostępniono: 19 czerwiec 2024).