Slawik, J. (2023) „Rdzeń n)p w Biblii hebrajskiej w relacji do znh”, Rocznik Teologiczny, 65(2), s. 249–305. doi: 10.36124/rt.2023.11.