Nowak, P. (2024) „Instytucjonalne kształcenie kadr pentekostalnych w Polsce w latach 1930-1938”, Rocznik Teologiczny, 65(4), s. 797–821. doi: 10.36124/rt.2023.29.