Slawik, J. (2024) „«Są bowiem eunuchowie, którzy takimi się urodzili z łona matki» – nowa propozycja interpretacji Mt 19,12”, Rocznik Teologiczny, 65(4), s. 657–680. doi: 10.36124/rt.2023.24.