Olek, G. (2024) „Skąd wziął się hendiadys w Flp 1,1? O początkach, nieporozumieniach i argumentacji uporczywie powracającej w anglojęzycznych komentarzach do Flp teorii”, Rocznik Teologiczny, 65(4), s. 681–692. doi: 10.36124/rt.2023.25.