Shumylo, S. (2024) „Związki między Świętą Górą Atos a ukraińskimi i białoruskimi ziemiami w Rzeczypospolitej XVI wieku”, Rocznik Teologiczny, 65(4), s. 693–711. doi: 10.36124/rt.2023.26.