Borkowski, A. (2024) „Organizacja Kościoła prawosławnego w II Rzeczypospolitej (1918-1921)”, Rocznik Teologiczny, 65(4), s. 713–739. doi: 10.36124/rt.2023.27.