Tzoumerkas, P. (2024) „Autokefaliczny Kościół Polski podczas II wojny światowej: Notatka-raport arcybiskupa grodzieńskiego Sawy (Sowietowa) do patriarchy ekumenicznego Beniamina”, Rocznik Teologiczny, 65(4), s. 741–796. doi: 10.36124/rt.2023.28.