Gizicka, D. (2024) „Społeczny kontekst braterstwa i przyjaźni w świetle książki: Zduniak, Agnieszka, i Artur Wysocki. 2023. Powszechne braterstwo a lokalna przyjaźń. Wokół encykliki «Fratelli Tutti». Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego s”, Rocznik Teologiczny, 65(4), s. 899–908. doi: 10.36124/rt.2023.32.