Sojka, J. (2024) „Międzynarodowa konferencja naukowa «50 lat Konkordii Leuenberskiej – dziedzictwo i wyzwania» (24 maja 2023 roku)”, Rocznik Teologiczny, 65(4), s. 915–917. Dostępne na: https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/574 (Udostępniono: 18 maj 2024).