Redakcja (2024) „Recenzenci Rocznika Teologicznego w roku 2023”, Rocznik Teologiczny, 65(4), s. 932. Dostępne na: https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/577 (Udostępniono: 24 maj 2024).