Sojka, J. (2015) „Zagadnienie obecności Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej w publikacjach Światowej Federacji Luterańskiej”, Rocznik Teologiczny, 57(2), s. 203–244. Dostępne na: https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/62 (Udostępniono: 22 czerwiec 2024).