Sojka, J. (2015) „ VI + 643”., Rocznik Teologiczny, 57(4), s. 533–534. Dostępne na: https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/79 (Udostępniono: 22 czerwiec 2024).