Milerski, B. (2015) „Przemówienie Rektora ChAT”, Rocznik Teologiczny, 57(4), s. 539–542. Dostępne na: https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/82 (Udostępniono: 22 czerwiec 2024).