[1]
J. Sojka, „Luterańska hermeneutyka dzisiaj. Odczytanie hermeneutycznego dziedzictwa luterańskiej Reformacji w refl eksji Światowej Federacji Luterańskiej”, rt, t. 59, nr 4, s. 803–819, grudz. 2017.