[1]
R. Czasopisma, „Recenzenci «Rocznika Teologicznego” w roku 2022/List of reviewers of “Theological Yearbook» in 2022”, rt, t. 64, nr 4, s. 976, maj 2023.