[1]
E. Bednarz, „Zagadnienia proekologiczne w edukacji religijnej, z uwzględnieniem tradycji zielonoświątkowej”, rt, t. 63, nr 3, s. 1007, maj 2023.