[1]
M. A. Michalski, „Edukacja proekologiczna w nauczaniu religii w Kościele Polskokatolickim”, rt, t. 63, nr 3, s. 1031, maj 2023.