[1]
T. J. Zieliński, „Ekspresja religijna w systemie edukacyjnym Republiki Irlandii (aspekt prawny)”, rt, t. 63, nr 1, s. 319, maj 2023.