[1]
K. Wojciechowska, „Rekontekstualizacja i reinterpretacja Psalmu 18[17],5a i Ps 16[15],8-11 w kazaniu Piotra w Dz 2,22-33”, rt, t. 61, nr 4, s. 587, maj 2023.