[1]
E. Bednarz, „Nauczyciel katecheta wobec współczesnych wyzwań dydaktycznych i wychowawczych”, rt, t. 55, nr 1, s. 273–287, grudz. 2013.