[1]
R. Czasopisma, „Recenzenci «Rocznika Teologicznego» w roku 2020”, rt, t. 62, nr 4, s. 1521, maj 2023.