[1]
J. Mironczuk, „Orłowski, Mariusz. 2018. Puławscy zielonoświątkowcy. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach w latach 1991-1995. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, ss. 115 ”, rt, t. 61, nr 4, s. 833, maj 2023.