[1]
T. J. Zieliński, „Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie pt. «(Nie)zapomniane cmentarze» (23 października 2019)”, rt, t. 61, nr 4, s. 853, maj 2023.