[1]
T. J. Zieliński, „Seminaria duchowne, seminaria i szkoły teologiczne nierzymskokatolickie w prawie polskim”, rt, t. 60, nr 4, s. 627, maj 2023.