[1]
T. J. Zieliński, „Przedstawicielstwo dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych Ameryki przy Watykanie a Pierwsza Poprawka do Konstytucji USA (aspekty historyczne i prawne)”, rt, t. 56, nr 1, s. 155–180, cze. 2014.