[1]
J. Slawik, „Rdzeń n)p w Biblii hebrajskiej w relacji do znh”, rt, t. 65, nr 2, s. 249–305, grudz. 2023.