[1]
J. Slawik, „«Są bowiem eunuchowie, którzy takimi się urodzili z łona matki» – nowa propozycja interpretacji Mt 19,12”, rt, t. 65, nr 4, s. 657–680, luty 2024.