[1]
A. Borkowski, „Organizacja Kościoła prawosławnego w II Rzeczypospolitej (1918-1921)”, rt, t. 65, nr 4, s. 713–739, luty 2024.