[1]
J. Sojka, „Międzynarodowa konferencja naukowa «50 lat Konkordii Leuenberskiej – dziedzictwo i wyzwania» (24 maja 2023 roku)”, rt, t. 65, nr 4, s. 915–917, luty 2024.