[1]
J. Sojka, „Zagadnienie obecności Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej w publikacjach Światowej Federacji Luterańskiej”, rt, t. 57, nr 2, s. 203–244, cze. 2015.