[1]
K. Hałambiec, „Teologia przebudzenia religijnego według Charlesa Finneya. Kontekst historyczny, źródła i jej wpływ na późniejszy rewiwalizm”, rt, t. 57, nr 3, s. 299–318, wrz. 2015.