[1]
J. A. Frykowski, „Dzieje parafii unickiej p.w. św. Demetriusza Męczennika w Nedeżowie w świetle XVIII-wiecznych wizytacji kościelnych”, rt, t. 57, nr 3, s. 319–346, wrz. 2015.