Sojka, J. „Luterańska Hermeneutyka Dzisiaj. Odczytanie Hermeneutycznego Dziedzictwa luterańskiej Reformacji W Refl Eksji Światowej Federacji Luterańskiej”. Rocznik Teologiczny, t. 59, nr 4, grudzień 2017, s. 803-19, https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/145.