Zieliński, T. J. „ 390”. Rocznik Teologiczny, t. 60, nr 3, grudzień 2018, s. 407-15, https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/178.