Zieliński, T. J. „Publikacje Zwarte (książki) Wydawnictwa Naukowego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej W Warszawie Z Lat 2019–2022”. Rocznik Teologiczny, t. 64, nr 4, maj 2023, s. 971, https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/213.