Nowak, P., i A. Migda. „Konferencja Naukowa «Oblicza Pentekostalizmu Jako chrześcijańskiej Tradycji Mistycznej. Perspektywa międzywyznaniowa I religioznawcza» (26 Listopada 2021)”. Rocznik Teologiczny, t. 63, nr 4, maj 2023, s. 1467, https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/250.