Skrenty, Żaklina. „Zjawisko Wykluczenia Ekologicznego W świetle Personalizmu chrześcijańskiego”. Rocznik Teologiczny, t. 63, nr 3, maj 2023, s. 985, https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/270.