Michalski, M. A. „Edukacja Proekologiczna W Nauczaniu Religii W Kościele Polskokatolickim”. Rocznik Teologiczny, t. 63, nr 3, maj 2023, s. 1031, https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/272.