Slawik, J. „Co Nowego W Historii starożytnego Izraela? O książce: Niesiołowski-Spanò, Łukasz I Krystyna Stebnicka. 2020. Historia Żydów W starożytności: Od Thotmesa Do Mahometa. Warszawa: PWN”. Rocznik Teologiczny, t. 63, nr 1, maj 2023, s. 7, https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/293.