Zieliński, T. J. „Ekspresja Religijna W Systemie Edukacyjnym Republiki Irlandii (aspekt Prawny)”. Rocznik Teologiczny, t. 63, nr 1, maj 2023, s. 319, https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/311.