Leszczyński, R. M. „Wprowadzenie”. Rocznik Teologiczny, t. 62, nr 2, maj 2023, s. 327, https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/319.