Sojka, J. „Luter I Zwingli – Konkurencyjne Reformacyjne Interpretacje Wieczerzy Pańskiej”. Rocznik Teologiczny, t. 62, nr 2, maj 2023, s. 436, https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/323.