Aleksiejuk, A. „Naukowo-Badawcza Eksploracja Ludzkich zarodków W Dyskursie Bioetyczno-Teologicznym Wybranych Kościołów Ewangelicko-Reformowanych”. Rocznik Teologiczny, t. 61, nr 4, maj 2023, s. 675, https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/340.