Bednarz, E. „Nauczyciel Katecheta Wobec współczesnych Wyzwań Dydaktycznych I Wychowawczych”. Rocznik Teologiczny, t. 55, nr 1, grudzień 2013, s. 273-87, https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/35.