Zieliński, T. J. „Nauczanie Religii a Kwestia neutralności światopoglądowej I świeckości szkoły W Polsce”. Rocznik Teologiczny, t. 61, nr 4, maj 2023, s. 785, https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/386.