Zieliński, T. J. „Dwa międzywojenne Projekty Ustaw O Uznawaniu związków Religijnych W Polsce”. Rocznik Teologiczny, t. 61, nr 4, maj 2023, s. 825, https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/389.