Mironczuk, J. „Orłowski, Mariusz. 2018. Puławscy zielonoświątkowcy. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej W Puławach W Latach 1991-1995. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, Ss. 115”. Rocznik Teologiczny, t. 61, nr 4, maj 2023, s. 833, https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/390.