Zieliński, T. J. „Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich I Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej W Warszawie Pt. «(Nie)zapomniane cmentarze» (23 Października 2019)”. Rocznik Teologiczny, t. 61, nr 4, maj 2023, s. 853, https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/395.