Nowak, P. „Nowonarodzenie W Perspektywie Pentekostalnej”. Rocznik Teologiczny, t. 56, nr 1, czerwiec 2014, s. 89-102, https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/42.